Vođenje proizvodnje i održavanje

Vođenje proizvodnje i održavanje u industriji nafte i gasa, rafinerijama nafte i petrohemijskoj industriji

a) Predpriprema i priprema za startovanje

 • Priprema raznih procedura i uputstava za :
 • čišćenje, sušenje i punjenje
 • ispitivanje radnih karakteristika
 • privremeni prijem postrojenja
 • startovanje
 • rad postrojenja
 • Provera izgrađenih instalacija na osnovu projektne dokumentacije
 • Dovođenje instalicaja u sklad sa projektnom dolumentacijom
 • Organizacija i nadzor ispitivanja instalacija
 • Mehanički prijem postrojenja
 • Izvođenje preliminarnih operacija :
 • ispitivanje zaptivenosti
 • pranje, produvavanje, sušenje i inertizacija gasom
 • ubacivanje katalizatora
 • ispitivanje elektro instalacija i instrumenata
 • Operacije startovanja:
 • uvođenje inicijalnnog punjenja
 • ispitivanje garantovanih radnih karakteristika
 • Privremeni prijem postrojenja

 

b)  Pokretanje i vođenje proizvodnje

 • Definisanje organizacije i politike eksploatacije
 • Detaljna šema organizacije po postrojenjima i funkcionalne procedure
 • Izrada uputstava za eksploataciju
 • Izrada uputstava za rukovanje automatskim sistemima
 • Obuka osoblja klijenta
 • Vođenje proizvodnje od strane IMG Tima, uz uključenje osoblja klijenta

 

c)  Održavanje i remont

 • Definisanje organizacije i politike održavanja
 • Detaljna šema organizactje po postrojenjima i funkcionalne procedure
 • Procedure za uređenje tehničke dokumentacije
 • Procedure za određivanje rezervnih delova
 • Procedure za kcdiranje rezervnih delova i upravljanje skladištem
 • Kompletiranje dokumentacije Isporučilaca opreme
 • Slaganje mehaničkih kataloga
 • Izrada planova podmazivanja
 • Izrada uputstava za održavanje
 • Komplene usluge nabavke, skladištenja i upravljanja rezervnim delovima
 • Stavljanje na raspolaganje osoblja za održavanje, inspekciju i remonte
 • Organizacija radionice za održavanje i stavljanje osoblja na raspolaganje

 •   Мaglajska 14,
       11000 Beograd, Srbija
 •   +381 11 3342 209
 •   +381 11 3231 196
 • img-eng@eunet.rs