Nabavka i inspekcija

Nabavka i inspekcija u industriji nafte i gasa, rafinerijama nafte i petrohemijskoj industriji

 • Izrada uslova za isporuku opreme i materijala
 • Izrada lista potencijalnih Isporučilaca opreme i materijala
 • Izdavanje zahteva za ponudu isporuke opreme i materijala
 • Koordinacija sa Isporučiocima tokom izrade njihovih ponuda
 • Prikupljanje ponuda za opremu i materijale
 • Analiza ponuda i izrada uporednih tabela ponuda (tehničke i komercijalne)
 • Izbor najpovoljnijih Isporučilaca za opremu i materijale
 • Komercijalni pregovori (ili asistencija klijentu koji sam pregovara)
 • Izrada ugovora o kupovini zajedno sa tehničkim aneksima
 • Odobravanje crteža i dokumentacije Isporučilaca opreme
 • Praćenje izrade opreme i materijala u fabrikama
 • Aktivnosti na požurivanju isporuke
 • Ispitivanje i prijem opreme i materijala u fabrikama Isporučilaca
 • Odobravanje faktura Isporučilaca
 • Organizacija transporta i izvoznih formalnosti u zemlju izrade
 • Organizacija carinskih formalnosti i lokalnog transporta u zemlji izgradnje.

 •   Мaglajska 14,
       11000 Beograd, Srbija
 •   +381 11 3342 209
 •   +381 11 3231 196
 • img-eng@eunet.rs