Ispitivanje bez razaranja i inspekcija

Ispitivanje bez razaranja i inspekcija u industriji nafte i gasa, rafinerijama nafte i petrohemijskoj industriji

  • Radiografsko ispitivanje
  • Inspekcija ultrazvukom
  • Inspekcija magnetnim česticama
  • Inspekcija penetrantima

 

Ispitivanje i inspekcija se obavljaju u skladu sa međunarodnim standardima (američki ASME, ANSI..., nemački DIN, britanski BS, itd), kao i u skladu sa zahtevima klijenta.

  •   Мaglajska 14,
         11000 Beograd, Srbija
  •   +381 11 3342 209
  •   +381 11 3231 196
  • img-eng@eunet.rs